بعضي از دانشجوها روکه ديگه مطمئنم باباشون واسه اينکه بچه شو از تو خيابون جمع کنه ,آورده و تو دانشگاه ثبت نام کرده . . . .  .

داشتم شاخ در مي آوردم وقتي ديدم يکي از پسرا که از ته کلاس بلند شده بود تا بره بيرون , از کنار صندلي دو سه تا از دخترا که رد شد يه متلکي بهشون انداخت و بعد نيشش تا بناگوش باز شد .13.gif تو بک گراند تصوير من در حال درس دادن بودم و دانشجوها در حال جزوه نوشتن !!

/ 0 نظر / 4 بازدید