اینشتین هرگز مرا نخواهد بخشید


خاطرات استاد فيزيک

 

 

 

 

1- امام محمد باقر مي فرمايد : " من با مورچگان سخن گفتم . از يكي از انها پرسيدم : خدا مثل چيست ؟ ايا او به مورچه شباهت دارد "

مورچه پاسخ داد : خدا !؟ نه دقيقا . چون ما فقط يك نيش داريم ولي او دو تا دارد ! "

نخنديد . طرز فكر شما هم چندان تفاوتي با اين مورچه ندارد  ! همه مذاهب و فلسفه ها به اين صورت هستند . خدا دقيقا به شكل موجودي بزرگتر و قويتر از فرد معتقد در نظر گرفته مي شود . شما هفتاد سال زندگي  مي كنيد و او عمري بينهايت دارد . شما پير مي شويد ولي او هيچگاه پير نمي شود .خداي شما حاصل فرافكني ذهن شماست به همان صورتي كه خود مي خواهيد باشد .

 

 

2- اگر دو سگ قصد جنگيدن با يكديگر را داشته باشند ، مثل انسان شروع به جنگ با يكديگر نمي كنند . آنها اينقدر ابله نيستند ! هر يك از آنها ابتدا با تمهيداتي به ديگري نشان مي دهد كه " من كي هستم " انها پارس مي كنند ، مي پرند ، سينه هاشان را جلو مي دهند ، دندانهايشان را به هم نشان مي دهند . هر كدام از اين دو سگ با ساده ترين روش بهم مي گويند كه " من اينم ! تو چي هستي ، نشان بده " و ديگري هم قابليت هاي خود را نشان مي دهد و بعد همه چيز مشخص مي شود . چون انها احمق نيستند .  نيازي به جنگيدن نيست . وقتي كه معلوم شد كداميك قوي تر است ، انكه ضعيف تر است دمش را مي گذارد روي كولش و به راه خود مي رود .

اينجا احساس حقارتي مطرح نيست . اگر فكر مي كنيد انكه با دم روي كولش دارد دور مي شود تحقير شده است ، سخت در اشتباهيد . شما با ذهن انساني تان به اين مسئله رنگ تحقير داده ايد . سگ ها موجودات خردمندي هستند . اين دو سگ تصميم مي گيرند بدون هر گونه خشونتي ، بدون هر گونه ستيزي مساله شان را حل كنند .

 

 

3- به يك مثال توجه كنيد : شما چيزي را مي بينيد . نخست حس و چشم شما ان را تحريف مي كنند بعد جهان بيني ، مذهب و جامعه اثر خود را بر ان حس اوليه اعمال مي كنند و بعد هيجانات وارد عمل مي شوند و ان پديده زماني به شما مي رسد كه ديگر تقريبا هيچ نشاني از اصل خود ندارد ، يا اينكه اگر نشانه اي از ان باشد تفاوت در حد زيادي است . شما زماني چيزي را درست مي توانيد ببينيد كه صافيهاي وجود شما به ان چيز امكان ورود بدهند ، اما صافيها چنين امكاني را در اختيار شما نمي گذارند .

دانشمندان مي گويند كه ما تنها دو درصد از واقعيت را مي بينيم . تنها دو درصد ! نود و هشت در صد واقعيت از دست مي رود .

( شکوه ازادی اشو )

 

   + وحدانه - ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٧