اینشتین هرگز مرا نخواهد بخشید


خاطرات استاد فيزيک

 

چند عدد ابميوه براي روحتان :

 

همه رهگذرها مي توانند از سايه من استفاده كنند

ولي ميوه اش مال کسی است كه انتظارش را مي كشم .

 

انسان علم زده انساني است كه با تشريح يك قوطي كنسرو ماهي ،

به گمان مي افتد كه به راز همه اقيانوسها پي برده است .

 

بعضيها مثل راديو فقط امواج ديگران را پخش مي كنند .

 

افسردگي زمستان محصول كج ايستادن خورشيد است .

 تنها با راستي اوست كه بهار مي رسد .

 

هر روزه هفده بار به جزرومد مي ايستيم

تا دريا شدن فراموشمان نشود .

 

صاعقه قلم طلايي آسمان است

 كه آن را به كار نمي برد

مگر براي نوشتن باران .

 

سخاوت در زياد دادن نيست ،  در به موقع دادن است .

 

شعارها تنها براي كساني جالب هستند كه با گوش خود راه مي روند ،

 نه براي انها كه با چشم و مغز و عقل خويش .

 

انسان نمي تواندغمهايش را كم كند ، پس بايد خودش را زياد كند و

همين است كه رنجها مي شوند زمينه ساز جنبش .

 

 

 

 

 

 

   + وحدانه - ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٦/٧/۱۳